30/6/08

Εισαγωγή

Οι καταλήψεις του '90-'91 αποτέλεσαν ένα σημείο καμπής για το μαθητικό και φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα. Το γιατί θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε τόσο μέσα από κείμενα και προκηρύξεις εκείνης της εποχής, όσο και από ένα χρονολόγιο των γεγονότων...